O KONFERENCJI

ORGANIZATORZY

Tadeusz Grabarczyk

Historyk specjalizujący się w historii wojskowości średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Witold Jarno

Historyk zajmujący się wojskowością okresu międzywojennego oraz II wojny światowej. Profesor w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 roku. Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Jarosław Kita

Badacz dziejów społecznych i historii wojskowości polskiej w XIX w. Kierownik Katedry Historii Polski XIX wieku. Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji.

Magdalena Pogońska-Pol

Badaczka specjalizująca się w historii Bliskiego Wschodu po II wojnie światowej. Adiunkt w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 roku. Sekretarz konferencji.

Oleg Hanski

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ. Interesuje się wojskowością przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych. Sekretarz konferencji.