OBLICZA WOJNY

SPOŁECZNE SKUTKI WOJEN

STACJONARNIE I ONLINE
WIĘCEJ INFORMACJI W PAŹDZIERNIKU 2022 
FACES OF WAR 

WAR & SOCIETY

ONSITE AND ONLINE
MORE INFO IN OCTOBER 2022


ОБЛИЧЧЯ ВІЙНИ

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВІЙН

СТАЦІОНАРНО ТА ОНЛАЙН
ДЕТАЛЬНІШЕ В ЖОВТНІ 2022 РОКУ