PUBLIKACJE

Oblicza wojny. Tom 2: Armia kontra natura (PDF)

W prezentowanym tomie Autorzy poszczególnych rozdziałów przeanalizowali bardzo istotną kwestię z punktu widzenia funkcjonowania wojska, jaką jest wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych od okresu starożytności do początku XXI stulecia

Oblicza wojny. Tom 1: Armia kontra natura (PDF)

W prezentowanym tomie Autorzy poszczególnych rozdziałów przeanalizowali bardzo istotną kwestię z punktu widzenia funkcjonowania wojska, jaką jest wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych od okresu starożytności po początki XXI stulecia.

Oblicza wojny. Ludzie wojny — dowódcy i podkomendni (PDF)

Czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 105 (2019). Tytuł tomu: „Oblicza wojny. Ludzie wojny — dowódcy i podkomendni” (pod red. Witolda Jarno i Jarosława Kity).

Oblicza wojny. Ludzie wojny – rycerze i żołnierze (PDF)

Czasopismo naukowe „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 104 (2019). Tytuł zeszytu „Oblicza wojny. Ludzie wojny – rycerze i żołnierze”. Zeszyt gromadzi artykuły naukowe poświęcone obliczom wojny w historii Polski oraz historii powszechnej od antyku do czasów współczesnych. Zeszyt niemal w całości składa się z tekstów, będących pochodną III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Oblicza wojny, która odbyła się w Instytucie Historii UŁ w dniach 7–8 czerwca 2018 r.

Oblicza wojny. Ludzie wojny od średniowiecza po współczesność (PDF)

Czasopismo naukowe „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 103 (2019). Tytuł zeszytu: „Oblicza wojny. Ludzie wojny od średniowiecza po współczesność”. Zeszyt gromadzi artykuły poświęcone obliczom wojny w historii Polski oraz historii powszechnej od średniowiecza do czasów współczesnych. Autorzy poruszają m.in. zagadnienia wpływu kultury szlacheckiej na formowanie się idei polskiego mężczyzny jako wojownika, analizy źródeł historycznych dotyczących wojsk husyckich oraz sylwetek oprawców z więzienia na Radogoszczu na podstawie relacji ich ofiar

Oblicza wojny. W obozie i w koszarach (PDF)

Czasopismo naukowe „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 102 (2018). Tytuł tomu „Oblicza wojny. W obozie i w koszarach”. Zeszyt zawiera 13 artykułów badaczy reprezentujących uczelnie oraz instytucje naukowe z terenu całego kraju (Częstochowa, Lublin, Łódź, Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Toruń, Warszawa, Wrocław). Opracowania obejmują okres od średniowiecza po czasy współczesne. Większość dotyczy dziejów Polski, ale są też teksty z zakresu powszechnej historii wojskowości.

Oblicza wojny. Wojska dzień powszedni (PDF)

Czasopismo naukowe „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 101 (2018). Tytuł tomu „Oblicza wojny. Wojska dzień powszedni”.

Oblicza wojny. Wojsko w drodze (PDF)

Czasopismo naukowe „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” Nr 99 (2017). Tytuł tomu „Wojsko w drodze ”.