III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OBLICZA WOJNY - LUDZIE WOJNY

Łódź, 7-8 czerwca 2018

Informacje
Tym razem chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. Ludzie wojny, będącej już trzecim spotkaniem z cyklu Oblicza wojny. Naszym celem jest przede wszystkim ukazanie postaci, które zapisały się na kartach historii wojen – bohaterów i zdrajców, wybitnych wodzów i nieudaczników, osób znanych i tych pozostających dotąd w cieniu, zwycięzców i pokonanych. W formule konferencji zmieszczą się również wystąpienia prezentujące rolę polityków w konfliktach zbrojnych. Nie chcemy jednak ograniczać się do referatów o charakterze biograficznym. Problematyka naszej konferencji dopuszcza wystąpienia będące swego rodzaju portretem zbiorowym, jak np. studia prozopograficzne poświęcone formacjom wojskowym, uczestnikom wybranych kampanii, kadrze dowódczej. Zwracamy uwagę, że Ludzie wojny to nie tylko uczestnicy walk. To także żołnierze pełniący służbę w okresie pokoju, szkolący się z myślą o udziale w możliwych konfliktach, to również szeroko rozumiane służby pomocnicze działające na rzecz armii. Z pewnością znajdziecie państwo również inne tematy, które mieszczą się w formule kolejnej konferencji z cyklu Oblicza wojny.

Dla wystąpień nie stawiamy ograniczeń chronologicznych, mile widziane będą referaty prezentujące interesującą nas problematykę od starożytności po czasy najnowsze.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, do udziału w niej zapraszamy historyków, archeologów, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Chcielibyśmy, aby organizowane przez nas spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez przedstawicieli poszczególnych ośrodków naukowych.

Formularz zgłoszeniowy wraz z krótkim abstraktem referatu (100-200 słów) prosimy przesłać do 15 marca 2018 r. na adres: konwojlodz@gmail.com Abstrakty zostaną opublikowane przed konferencją na stronie internetowej oraz w broszurze konferencyjnej. Przesłane nam artykuły zostaną wydane drukiem. Termin nadsyłania tekstów gotowych do publikacji upływa 31 lipca 2018 r.

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (dla doktorantów 200 zł) – numer konta i termin wpłaty prześlemy wraz z informacją potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia. Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Miejsce obrad: Instytut Historii UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź

Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, obiady i serwis kawowy podczas obrad oraz uroczystą kolację. 


Pobierz formularz zgłoszeniowy 

Kontakt
Dr Magdalena Pogońska-Pol – sekretarz konferencji

konwojlodz@gmail.com

Instytut Historii UŁ
ul. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź


Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Jarosław Kita - przewodniczący
Dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ
Dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
Dr Magdalena Pogońska-Pol - sekretarz konferencji

Instytucje współorganizujące
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Średniowiecznej
Katedra Historii Polski XIX wieku

Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego 

BUILT WITH BLOCS