III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

OBLICZA WOJNY – LUDZIE WOJNY

Łódź, 7-8 czerwca 2018

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
OBLICZA WOJNY • LUDZIE WOJNY
7-8 czerwca 2018 r. • Instytut Historii UŁ • ul. A. Kamińskiego 27a

 
Program konferencji


Czwartek, 7 czerwca 2018
Otwarcie konferencji • Sala Rady Wydziału (sala 103)
10.00 Dariusz Jeziorny, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Historii UŁ, Otwarcie konferencji
10.05 Aneta Pawłowska, prof. dr hab., prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, Otwarcie konferencji
Wykłady inauguracyjne
10.10 Karol Olejnik, prof. dr hab. (UAM) Polak – wojownik? Wzorzec polskiego mężczyzny
10.35 Juliusz Tym, płk prof. dr hab. (ASzW) Żołnierz na wojnie i po wojnie
11.00 Przerwa kawowa

Panel 1 • Sala Rady Wydziału (sala 103)
11.15 Mariusz Mielczarek (IAE PAN) Najemnicy rodyjscy od okresu archaicznego do końca okresu hellenistycznego
11.30 Paweł Derecki (UW) Garść uwag o najstarszej tradycji poświęconej (królowi) Arturowi
11.45 Jan Ptak (KUL) “Quidam de gregariis militibus…” Pospolici ludzie jako bohaterowie piastowskich wojen
12.00 Andrzej Niewiński (KUL) William Marshal „najlepszy rycerz jaki kiedykolwiek żył”
12.15 Witold Świętosławski (UG) Broń „połowieckiego chana” z czingulskiego kurhanu – standard czy anomalia?
12.30 Piotr Strzyż (IAE PAN) „Ludzie czarni od słońca i osmaleni od wiatru, o spojrzeniu straszliwym i groźnym” – obraz wojowników husyckich w źródłach z epoki
12.45 Tadeusz Grabarczyk, Tadeusz Nowak (UŁ) Rotmistrzowie armii królewskiej w latach 1477–1479
13.00 Dyskusja
13.15 Przerwa obiadowa
14.00 Jędrzej Tomasz Kałużny (UŁ) U boku króla. Członkowie chorągwi nadwornej królów Polski u schyłku XV wieku
14.15 Aleksander Bołdyrew (UJK, Piotrków Trybunalski) Ludzie wojny w drodze. Przemarsz armii koronnej pod Chocim w kampanii letniej 1538 r.
14.30 Paweł Szadkowski (UWr) „W nikczemności swej królują”. Wczesnonowożytne społeczeństwo hiszpańskie wobec problemu weteranów i inwalidów wojennych
14.45 Ivan Gavryliuk (UW) Myśl operacyjno-strategiczna Bohdana Chmielnickiego i innych dowódców kozackich w latach 1648–1651: próba oceny ogólnej
15.00 Zbigniew Hundert (UKSW) Bitwa pod Paniowcami 21 sierpnia 1688 r. w relacjach żołnierzy armii koronnej
15.15 Piotr Robak (UŁ) Generał James Wolfe (1727–1759): zdobywca kanadyjskich twierdz (Louisbourg i Quebec)
15.30 Przerwa kawowa
15.45 Mikołaj Borkowski (UW) Dwa różne podejścia do Konfederacji Barskiej. Kazimierz Pułaski, Józef Zaremba i konflikt między nimi
16.00 Jolanta Daszyńska (UŁ) Kościuszko w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Fakty znane i nieznane
16.15 Zdzisław Włodarczyk (WTN) Życie garnizonowe w miasteczkach Prus Południowych
16.30 Rafał Wróblewski (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze) Polscy szwoleżerowie Cesarza Napoleona I
16.45 Kamil Szadkowski (UJ) Napoleon — wojenne refleksje ze Świętej Heleny
17.00 Małgorzata Karkocha (UŁ) Tadeusz Kościuszko w wybranych obrazach malarza krakowskiego Michała Stachowicza
17.15 Jarosław Kita (UŁ) Kadra i absolwenci Szkoły Wojskowej Aplikacyjnej w powstaniu listopadowym. Portret zbiorowy
17.30 Dyskusja. Podsumowanie obrad

Panel 2 • sala 204
11.15 Aleksander Smoliński (UMK) Zachodnia Dywizja Strzelecka Armii Czerwonej. Przyczynek do dziejów polskojęzycznych formacji Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej w latach 1917–1919
11.30 Paweł Zakrzewski (UWM) Płk Adam Mokiejewski jako współtwórca Armii Polskiej we Francji
11.45 Witold Jarno (UŁ) Generał broni Wacław Iwaszkiewicz-Rudoszański (1871–1922) – jako dowódca w okresie walk o granice Odrodzonej Polski
12.00 Robert Majzner (AJD) Pułkownik Mieczysław hr. Poniński – attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Rzymie
12.15 Włodzimierz Nowak (UPHS) Pułkownik Gustaw Orlicz-Dreszer jako dowódca IV Brygady Jazdy w bitwie pod Beresteczkiem i Brodami (lipiec–sierpień 1920)
12.30 Waldemar Kozyra (UMCS) Generał Władysław Sikorski – minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej: 16 grudnia 1922 – 28 maja 1923
12.45 Dariusz Radziwiłłowicz (UWM) Generał brygady Kazimierz Rumsza zapomniany syberyjski dowódca polskiej dywizji
13.00 Dyskusja
13.15 Przerwa obiadowa
14.00 Marek Dutkiewicz (UJK Piotrków Trybunalski) Generał bryg. dr Stanisław Rouppert – los pokolenia, czy „piekło polskie”?
14.15 Halina Łach (UWM) Przywracanie i utrwalanie pamięci w społeczeństwie o żołnierzach formacji granicznych II Rzeczypospolitej poległych w walkach obronnych we wrześniu 1939 r.
14.30 Agnieszka Jędrzejewska (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) Walczyć czy odstąpić? Dylematy i postawy oficerów Obszarów Warownych „Wilno” i „Grodno” we wrześniu 1939 roku
14.45 Bartosz Janczak (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Uniwersytet Opolski) Generał dyw. Piotr Skuratowicz – oficer kawalerii, dowódca, jeniec wojenny
15.00 Marek Stefański (UŁ) Podpułkownik Rudolf Ksieniewicz – kawaler orderu Virtuti Militari i ofiara zbrodni katyńskiej. Przyczynek do biografii
15.15 Piotr Dobrowolski (CBW) Kazimierz Daszkiewicz, Janusz Gąsiorowski – żołnierze, bibliotekarze, naukowcy
15.30 Przerwa kawowa
15.45 Aleksander Woźny (AHE Łódź) Kapitan/major dypl. Kazimierz Szpądrowski (1899–1940) – służba w Oddziale II SG (1932–1937) oraz sztabie Armii „Kraków” (1939)
16.00 Konrad A. Czernielewski (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) Adam Brzechwa-Ajdukiewicz – ostatni dowódca 26 Dywizji Piechoty
16.15 Tadeusz Dubicki (AJD) Udział ppłk. dypl. Jana Kowalewskiego w wojnie dyplomatycznej (Akcja Kontynentalna 1941–1944)
16.30 Wiesław Bolesław Łach (UWM) Generał armii Iwan Czerniachowski bohater czy zbrodniarz?
16.45 Ireneusz Bieniecki (AP Słupsk) Komandor Witold Zajączkowski – wybitny oficer polskiej Marynarki Wojennej (1892–1997)
17.00 Dyskusja. Podsumowanie obrad

Panel 3 • sala 203
11.15 Jacek Lasota (ASzW) Zasady sztuki wojennej w poglądach Władysława Sikorskiego i Stefana Mossora
11.30 Anna Szczepańska (UŁ) „Gdy inni się wahali”. Sam Nujoma i walka o niepodległość Namibii
11.45 Magdalena Pogońska-Pol (UŁ) Fauzi al-Qawuqji i Abd al-Kadir al-Husajni w walce o niepodległość Palestyny
12.00 Marek Brylew (AP Słupsk) Kassim Sulejmani – generał Bliskiego Wschodu
12.15 Sławomir Szczesio (UŁ) Željko Ražnatović „Arkan” – dowódca Serbskiej Gwardii Ochotniczej
12.30 Marcin Składanowski (KUL) „Motorola” i „Giwi” – bohaterowie i święci „Ruskiego świata”. Idealizacja i sakralizacja w służbie polityki”
12.45 Katarzyna Derlatka (UŁ) Ludzie wojny w medialnym obrazie świata – czyli wojna o poglądy
13.00 Dyskusja. Podsumowanie obrad
13.15 Przerwa obiadowa

19.00 Uroczysta kolacja • Centrum Szkoleniowo Konferencyjne UŁ • ul. Kopcińskiego 16/18


Piątek, 8 czerwca 2018
Panel • Sala Rady Wydziału (sala 103)
10.00 Michał Madej (UJ) Aethelflaeda – kobieta, która broniła Anglię przed Wikingami
10.15 Mieczysław Jagłowski (UWM) Malinche: kochanka konkwistadora, zdrajczyni, matka narodu
10.30 Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (IPN) Elżbieta Zawacka (1909–2009) – zasłużony żołnierz i aktywna „feministka”
10.45 Marta Sikorska-Kowalska (UŁ) Komendantka Oddziału Kuriersko – Wywiadowczego I Brygady Legionów. Aleksandra Szczerbińska i Towarzyszki broni
11.00 Joanna Maj (UŁ) Kobieta na czele państwa i armii. Indira Gandhi jako premier i minister obrony
11.15 Natalia Dutkiewicz (AP Słupsk) Kim był Vidkun Quisling – awanturzystą i kolaborystą, bigamistą i marzycielem, czy współczesnym naśladowcą Don Kichota?
11.30 Dyskusja
11.45 Przerwa kawowa
12.00 Maryla Fałdowska (UPHS) „Ludzie wojny” – postawy i zachowania żołnierzy osadzonych w obozie juchnowskim (lipiec 1940 – czerwiec 1941)
12.15 Jacek Pietrzak (UŁ) Walczący dowódcy. Rozważania o niższej kadrze dowódczej 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na froncie włoskim (1944–1945)
12.30 Janusz Zuziak (AJD) „Więźniowie” Sikorskiego – internowani w Cerizay, Rothesay i Tighnabruaich
12.45 Magda Grzybowska (UŁ) Portret zbiorowy kobiet na przykładzie więźniarek niemieckiego obozu pracy w Ravensbrück
13.00 Agnieszka Kita (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) Rapportführer Gerhard Palitzsch – historia oświęcim-skiego kata
13.15 Jakub Parol (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) Walter Pelzhausen – komendant hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu w relacjach i zeznaniach byłych więźniów
13.30 Karol Jadczyk (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) Rozszerzone Więzienie Policyjne Radogoszcz. Sylwetki oprawców w świetle zeznań i wspomnień naocznych świadków
13.45 Dyskusja. Podsumowanie obrad
14.00 Zamknięcie konferencji
14.15 Obiad


Kontakt

Dr Magdalena Pogońska-Pol – sekretarz konferencji

konwojlodz@gmail.com

Instytut Historii UŁ
ul. Kamińskiego 27a
90-219 Łódź

Organizatorzy

Komitet organizacyjny 
Prof. dr hab. Jarosław Kita – przewodniczący
Dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ
Dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ
Dr Magdalena Pogońska-Pol – sekretarz konferencji


Instytucje współorganizujące
Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Katedra Historii Średniowiecznej
Katedra Historii Polski XIX wieku
Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego


BUILT WITH BLOCS